Slider
Slider
Slider
Slider
U svetu se mesečno pošalje preko 350 biliona SMS poruka - preko 15% ovih poruka je komercijalnog karaktera. Uključite se i vi u svetske tokove!
Servis SMS Express predstavlja online rešenje za slanje SMS poruka korisnicima mobilnih telefona - preko našeg web interface-a možete poslati poruku velikom broju korisnika na mobilni telefon kako u Srbiji tako i u inostranstvu. 
SMS EXPRESS je servis za jednostavnu komunikaciju putem SMS-a sa pojednicima ili unapred definisanim grupama. Poruke mogu primati svi korisnici mreža: TELEKOM 064, 065 i 066, TELENOR 062, 063 i 069 i VIP 060 i 061, kao i korisnici raznih mobilnih mreža van Srbije.

Poruke se šalju sa računara, tekst se jednostavno unosi, a primalac ili grupa primalaca poruke bira se iz unapred definisanih lista što je neuporedivo lakše nego kod upotrebe mobilnog telefona.

Cene poruka su niže od cene SMS usluga koje plaćaju prepaid korisnici. Neke od glavnih prednosti korišćenja SMS EXPRESS programa su:
- jednim klikom se može poslati velika količina poruka u kratkom vremenskom periodu (do 300 SMS-a u minuti)
- umesto broja pošiljaoca može da se prikaže ime Vaše firme, organizacije...
- SMS EXPRESS-u se može pristupiti sa bilo koje lokacije na planeti
- konstantan uvid u slanje poruka, ...
- nema nikakvih fiksnih troškova za upotrebu servisa, plaćaju se samo poslate SMS poruke
 
Servis je namenjen organizacijama koje imaju potrebu za brzom i efikasnom komunikacijom sa svojim zaposlenima, kupcima, dobavljačima, klijentima, članovima, pretplatnicima... Da biste koristili SMS EXPRESS, potrebno je da imate pristup Internetu i da imate ostvarenu vezu u trenutku kada šaljete poruke.
 
Registrovani korisnici pristupaju svojoj stranici za slanje poruka preko websajta www.dopler.rs. Tekst poruke se unosi u polje za poruku, iz liste se biraju pojedinačni primaoci poruke ili neka od unapred definisanih grupa primalaca. Grupe se kreiraju jednostavno i neograničen je broj grupa koje možete da definišete. U sekciji za izveštaje možete da pratite Vaš saobraćaj odnosno možete da vidite da li su poruke isporučene (delivery report). Na stranici je uvek prikazano stanje Vašeg kredita odnosno preostali broj poruka koje su Vam na raspolaganju.
Najnovije Vesti